Sim taxi giá rẻ tối đa chỉ 350k/số!

Thảo luận trong 'Sim số -Sim số đẹp -Thẻ Cào' bắt đầu bởi simsohcm, 7/10/14.

 1. simsohcm

  simsohcm Member

  Tất cả sim mới và đăng ký chính chủ
  (Liên hệ : 0966.060.060 , 0913.050.050)
  www.tongkhosimdep.vn


  01285.031.031 = 350

  01224.031.031 = 350

  01224.032.032 = 350

  01224.033.033 = 350

  01224.034.034 = 350

  01286.072.072 = 350

  01285.075.075 = 350

  01224.082.082 = 350

  01227.875.875 = 350

  01224.085.085 = 350

  01207.290.290 = 350

  01207.294.294 = 350

  01207.296.296 = 350

  01283.326.326 = 350

  01283.327.327 = 350

  01269.353.353 = 350

  01269.420.420 = 350

  01269.421.421 = 350

  01269.423.423 = 350

  01269.424.424 = 450

  01208.451.451 = 350

  01208.452.452 = 350

  01208.453.453 = 350

  01208.458.458 = 350

  01204.460.460 = 350

  01208.460.460 = 350

  01208.461.461 = 350

  01208.462.462 = 350

  01208.463.463 = 350

  01208.464.464 = 350

  01208.465.465 = 350

  01208.466.466 = 350

  01208.467.467 = 350

  01208.469.469 = 350

  01208.470.470 = 350

  01208.471.471 = 350

  01208.472.472 = 350

  01208.473.473 = 350

  01208.474.474 = 350

  01204.475.475 = 350

  01208.475.475 = 350

  01286.480.480 = 350

  01208.480.480 = 350

  01204.480.480 = 350

  01286.481.481 = 350

  01208.481.481 = 350

  01204.481.481 = 350

  01286.482.482 = 350

  01208.482.482 = 350

  01204.482.482 = 350

  01286.483.483 = 350

  01208.483.483 = 350

  01208.484.484 = 500

  01286.485.485 = 350

  01208.485.485 = 350

  01208.486.486 = 500

  01208.487.487 = 350

  01204.488.488 = 500

  01208.489.489 = 350

  01286.490.490 = 350

  01208.490.490 = 350

  01286.491.491 = 350

  01208.491.491 = 350

  01286.492.492 = 350

  01208.492.492 = 350

  01286.493.493 = 350

  01208.493.493 = 350

  01286.494.494 = 350

  01208.494.494 = 350

  01286.495.495 = 350

  01208.495.495 = 350

  01286.496.496 = 350

  01208.496.496 = 350

  01286.497.497 = 350

  01208.497.497 = 350

  01286.498.498 = 450

  01283.802.802 = 350

  01283.803.803 = 350

  01268.817.817 = 350

  01268.820.820 = 350

  01224.834.834 = 350

  01227.873.837 = 350

  01263.840.840 = 350

  01263.841.841 = 350

  01263.842.842 = 350

  01263.845.845 = 350

  01208.856.856 = 350

  01208.857.857 = 350

  01208.859.859 = 350

  01268.864.864 = 350

  01268.865.865 = 350

  01227.874.874 = 350

  01286.890.890 = 450

  01286.891.891 = 350

  01224.891.891 = 350

  01224.892.892 = 350

  01224.893.893 = 350

  01267.901.901 = 350

  01285.902.902 = 350

  01266.908.908 = 350

  01285.913.913 = 350

  01285.914.914 = 350

  01285.917.917 = 350

  01286.924.924 = 350

  01266.924.924 = 350

  01286.925.925 = 350

  01286.926.926 = 350

  01285.930.930 = 350

  01285.931.931 = 350

  01285.932.932 = 350

  01285.933.933 = 450

  01285.934.934 = 350

  01265.934.934 = 350

  01285.935.935 = 350

  01265.935.935 = 350

  01215.972.972 = 350

  01216.974.974 = 350

  012.0845.0845 = 350

  01267.84.84.84 = 2t2</span></b></i>

  01208.46.46.46 = 1t8

  01279.021.021 = 350

  01238.034.034 = 350

  01239.041.041 = 350

  01239.042.042 = 350

  01235.042.042 = 350

  01235.043.043 = 350

  01238.049.049 = 350

  01236.054.054 = 350

  01238.062.062 = 350

  01274.091.091 = 350

  01243.097.097 = 350

  01258.143.143 = 350

  01237.143.143 = 350

  01258.144.144 = 350

  01237.149.149 = 350

  01235.149.149 = 350

  01258.150.150 = 350

  01294.155.155 = 350

  01294.156.156 = 450

  01294.157.157 = 350

  01237.163.163 = 350

  01237.170.170 = 350

  01274.171.171 = 350

  01237.172.172 = 350

  01237.174.174 = 350

  01259.201.201 = 350

  01273.204.204 = 350

  01273.206.206 = 350

  01273.207.207 = 350

  01273.208.208 = 350

  01259.249.249 = 350

  01259.260.260 = 350

  01259.263.263 = 350

  01254.304.304 = 350

  01254.307.307 = 350

  01296.321.321 = 350

  01296.324.324 = 350

  01239.340.340 = 350

  01296.342.342 = 350

  01296.351.351 = 350

  01238.352.352 = 350

  01238.354.354 = 350

  01296.354.354 = 350

  01296.356.356 = 350

  01238.370.370 = 350

  01255.376.376 = 350

  01238.392.392 = 350

  01255.394.394 = 350

  01238.402.402 = 350

  01274.403.403 = 350

  01238.403.403 = 350

  01274.404.404 = 350

  01238.406.406 = 350

  01238.408.408 = 350

  01238.409.409 = 350

  01255.415.415 = 350

  01253.418.418 = 350

  01253.419.419 = 350

  01274.423.423 = 350

  01297.434.434 = 350

  01297.465.465 = 350

  01297.467.467 = 350

  01297.469.469 = 350

  01239.473.473 = 350

  01232.490.490 = 350

  01293.492.492 = 350

  01232.492.492 = 350

  01293.493.493 = 350

  01273.497.497 = 350

  01259.507.507 = 350

  01258.523.523 = 350

  01292.523.523 = 350

  01258.524.524 = 350

  01292.524.524 = 350

  01258.529.529 = 350

  01259.541.541 = 350

  01235.564.564 = 350

  01277.574.574 = 350

  01275.580.580 = 350

  01275.583.583 = 350

  01295.610.610 = 350

  01239.613.613 = 350

  01239.621.621 = 350

  01235.643.643 = 350

  01279.670.670 = 350

  01257.681.681 = 350

  01273.681.681 = 350

  01292.684.684 = 350

  01249.685.685 = 350

  01232.685.685 = 350

  01292.690.690 = 350

  01252.690.690 = 350

  01252.691.691 = 350

  01257.692.692 = 350

  01257.694.694 = 350

  01272.694.694 = 350

  01272.697.697 = 350

  01259.704.704 = 350

  01236.721.721 = 350

  01298.735.735 = 350

  01298.736.736 = 350

  01292.741.741 = 350

  01259.742.742 = 350

  01292.743.743 = 350

  01256.791.791 = 350

  01256.794.794 = 350

  01232.802.802 = 350

  01252.812.812 = 350

  01252.814.814 = 350

  01256.820.820 = 350

  01274.835.835 = 350

  01274.840.840 = 350

  01259.103.103 = 350

  01259.894.894 = 350

  01259.895.895 = 350

  01245.901.901 = 350

  01245.902.902 = 350

  01245.903.903 = 350

  01259.903.903 = 350

  01245.904.904 = 350

  01245.905.905 = 350

  01245.906.906 = 350

  01245.907.907 = 350

  01245.908.908 = 350

  01245.910.910 = 450

  01258.910.910 = 450

  01245.912.912 = 350

  01258.912.912 = 350

  01245.913.913 = 350

  01245.914.914 = 350

  01245.915.915 = 350

  01245.917.917 = 350

  01245.920.920 = 350

  01272.920.920 = 350

  01254.942.942 = 350

  01254.943.943 = 350

  01258.951.951 = 350

  01239.958.958 = 350

  01258.960.960 = 350

  01254.964.964 = 350

  01254.965.965 = 350

  01239.983.983 = 450

  01297.198.198 = 700

  01297.112.112 = 700

  01293.112.112 = 700

  01297.114.114 = 700

  01297.117.117 = 700

  01297.119.119 = 1t

  01245.82.82.82 = 2t2

  0120.88.55.000 = 350

  0120.88.55.111 = 350

  0120.79.11.555 = 350

  01208.488.555 = 350

  01208.486.555 = 250

  01208.499.555 = 250

  0120.88.53555 = 250

  01285.919.666 = 350

  01285.077.666 = 350

  0120.79.11.666 = 350

  01207.288.666 = 350

  01285.933.666 = 350

  0120.79.11.777 = 350

  0120.83.86.777 = 350

  0120.84.85.777 = 350

  01208.494.777 = 350

  0120.848.3777 = 350

  01285.919.777 = 350

  01202.95.7888 = 350

  01263.84.5888 = 350

  01224.83.5888 = 350

  0122.787.5888 = 350

  01265.93.4888 = 350

  0122.787.4888 = 350

  01224.83.4888 = 350

  01224.86.4888 = 350

  01263.84.3888 = 350

  01224.89.3888 = 350

  01215.95.3888 = 350

  01215.97.2888 = 350

  0120.848.2888 = 350

  01267.90.1888 = 350

  01263.84.1888 = 350

  01266.92.1888 = 350

  0120.44.80888 = 350

  01263.840.888 = 350

  01263.842.888 = 350

  01266.924.888 = 350

  01224.035.888 = 350

  01224.081.888 = 350

  01208.344.999 = 450

  01286.89.1999 = 450

  01224.89.1999 = 450

  01286.92.4999 = 450

  01283.80.3999 = 450

  01208.49.7999 = 450

  012.072.78999 = 450

  01208.49.6999 = 450

  0120.88.56999 = 450

  01286.92.6999 = 450

  01208.468.999 = 500

  01285.911.999 = 500

  01285.933.999 = 500

  01224.833.999 = 500

  01208.858.999 = 500

  01224.033.999 = 500

  01286.484.999 = 500

  01207.911.999 = 500

  012669.36999 = 700

  012688.16999 = 800

  01288.933.999 = 800

   
 2. simsohcm

  simsohcm Member

  up...............................................................
   
 3. simsohcm

  simsohcm Member

  up....................................................................
   
 4. simsohcm

  simsohcm Member

  up...................................................................
   
 5. simsohcm

  simsohcm Member

  up............................................................
   
 6. qa170527

  qa170527 Member

  Sản phẩm do hãng PACIFIC sản xuất

  [​IMG]
  Loại: Thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp PACIFIC.

  Xuất xứ: Hồng Kông

  Hãng sản xuất : PACIFIC

  khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp thông minh nhất

  MÔ TẢ CHI TIẾT:

  - Nếu bạn đang có ý định tìm thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp mang tính cá nhân hóa dùng cho hộ gia đình, thì dòng khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp PACIFIC là PACIFIC DA-20 hoàn toàn thỏa mãn được yêu cầu cùng tiêu chí của bạn.

  - Khuếch đại tín hiệu cho truyền hình cáp PACIFIC DA -20 mạnh mẽ, tối ưu tín hiệu rất chuẩn cho tất cả các mạng truyền hình cáp Việt Nam, thích hợp cho truyền hình cáp sử dụng tại hộ gia đình. Ngoài chức năng tăng sóng, mở rộng tần số, giảm nhiễu, hạt cho truyền hình cáp, giúp giảm suy hao tín hiệu khi đi âm tường, có mạch lọc nhiễu tín hiệu thông minh, chống hiện tượng đứng hình cho truyền hình cáp HD, Khuếch đại PACIFIC DA-20 được thiết kế đẹp cùng khả năng làm việc bền bỉ nhằm mang lại hiệu suất cao nhất đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Khuếch đại truyền hình cáp PACIFIC- DA 20 qua thực tế đã chứng minh khả năng hiệu dụng của mình trong việc giảm nhiễu tín hiệu cáp và các mục tiêu khác.

  - Đây là lựa chọn ưu việt nhất cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình với số lượng đường truyền tùy biến dưới 5 tivi.

  - Sự kết hợp của công nghệ tiên tiến của Nhật với công suất đạt chuẩn tối ưu lên đến 5W, vùng làm việc lớn khả năng khả dụng lên đến 50m, khả năng hiệu dụng trong bán kính 30m, và được trang bị mạch khuếch đại tiên tiến, cùng Chip lọc nhiễu thông minh đã chứng minh thiết bị khuếch đại PACIFIC DA 20 là dòng khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp phổ biến nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam và thị trường Châu Á.

  - Khuyến cáo về khả năng hiệu dụng tối ưu nhất từ 1 đến 5 tivi, cáp đi âm tường xa khoảng 30 mét, tín hiệu mạnh mẽ, độ dao động tần số từ 5dB đến 20dB, bảo đảm tín hiệu gốc như thế nào thì tín hiệu qua bộ khuếch đại sẽ tốt hơn thấy rõ.

  - Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp dùng công nghệ đối lưu không khí 2 chiều, giúp khách hàng có thể sử dụng 24/24. Mạch tín hiệu được thiết kế cực kỳ phù hợp với môi trường nóng ẩm tại Việt Nam

  - Dễ dàng trong việc lắp đặt với chi phí bảo dưỡng cực thấp.

  - Độ bền đạt cực đại so với các loại khuếch đại thông thường được cung cấp trên thị trường.

  - Tương thích cùng tất cả các thiết bị mở rộng trong nghành truyền hình cáp (Modulator, Combiner, Splitter, Tap, Tap-off, .....)

  - Thiết kế nhỏ gọn, giúp tiện dụng trong việc lắp đặt tại mọi góc khuất. Kết hợp cùng chân lắp đặt tiện dụng phù hợp với với mọi hộp điện tại Việt Nam

  - Cường độ tín hiệu, chất lượng hình ảnh, độ méo hình ảnh, độ nét hình ảnh, chất lượng âm thanh được điều chỉnh tự động. Thích hợp cho mọi khách hàng là cá nhân không am tường kỹ thuật.

  - PACIFIC DA 20 cung cấp các tính năng cao cấp nhất, an toàn tuyệt đối với công nghệ chống rò rỉ điện mới nhất theo tiêu chuẩn Châu Âu, bảo dưỡng thấp và giá cả tuyệt vời.

  - Đây là sản phẩm được khách hàng chúng tôi bình chọn là sản phẩm tuyệt vời nhất dành cho hộ gia đình trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.

  - Khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp PACIFIC DA-20 được khách hàng chúng tôi bình chọn là sản phẩm best seller của QUỐC ANH AMICI liên tục từ năm 2007 cho đến hiện nay.

  - Sản phẩm PACIFIC DA-20 hiện được các đơn vị cung cấp SCTV, HTVC, VTVC.... khuyến cáo sử dụng cho hộ gia đình.

  bộ khuếch đại cáp tốt nhất khuếch đại truyền hình cáp tốt nhất

  PACIFIC DA 20 DẪN ĐƯỜNG CHO TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP  THÔNG SỐ KĨ THUẬT

  Dải tần số (MHz): 40 ~ 1000

  Khả năng khuyếch đại tăng (dB): 20

  Max.output cấp (dBμV): 110

  Norminal cấp đầu vào (dBμV): 70

  Phạm vi điều chỉnh (dB): 0 ~ 20

  Slop Phạm vi điều chỉnh (dB): 0 ~ 18

  Tiếng ồn (dB): ≤ 7

  Composite bậc hai (dB): ≥ 54

  Quay trở lại mất (dB) ≥ 12

  Khả năng chịu sét (KV) 2 (10/700μS)

  Nguồn điện: 50Hz AC220V

  Điện năng tiêu thụ (W) 5

  Kích thước (mm) 180X165X55

  CÁC CHẾ ĐỘ DÀNH RIÊNG CHO SẢN PHẨM

  - Trong 1 tháng đầu riêng loại này nếu có sự cố gì, công ty sẽ đổi mới 100% để khách hàng yên tâm sử dụng.

  - Bảo hành tận nơi 12 tháng, tại địa điểm lắp đặt.

  - HỖ TRỢ LẮP ĐẶT TẠI NHÀ GIÁ THEO QUY ĐỊNH - GIAO HÀNG TẬN NƠI MIỄN PHÍ TRONG PHẠM VI TPHCM - HÀ NỘI

  - ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

  TPHCM VÀ KHU VỰC MIỀN NAM

  Điện thoại TPHCM: 0936.055.565 (Mr. Quốc Anh)

  Email: quocanh1705@gmail.com


  CHI NHÁNH HÀ NỘI VÀ KHU VỰC MIỀN BẮC

  Địa Chỉ: P.312–Tòa nhà 19T6–KĐT Kiến Hưng–Hà Đông–Hà Nội

  ĐT Hà Nội: 093.444.73.75 (Mr. Trường)

  Email: amicihanoi@gmail.com
  Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng xem tại đây
   
 7. simsohcm

  simsohcm Member

  up..................................................
   
 8. simsohcm

  simsohcm Member

  up...............................................................................
   
 9. simsohcm

  simsohcm Member

  up.................................................
   
 10. simsohcm

  simsohcm Member

  up.......................................................
   
 11. ndbinh

  ndbinh New Member

  01286.480.480 con này còn ko bác, có bớt đc ko?
   
 12. simsohcm

  simsohcm Member

  up.............................................................................
   
 13. hoaidanh95

  hoaidanh95 Member

  úp..............................


  Căn hộ Cape Pearl, tọa lạc tại 12 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, View Sông SG...........

  [​IMG]
   
 14. simsohcm

  simsohcm Member

  up............................................................................
   

Chia sẻ trang này