học tiếng hoa cấp tốc : Hơn 56 câu thành ngữ tiếng hán thông dụng

Thảo luận trong 'Tài liệu học tiếng Trung Hoa' bắt đầu bởi namgiay, 10/5/16.

 1. namgiay

  namgiay Administrator Staff Member

  Một số thành ngữ phổ biến được sử dụng đa số trong cuộc sống .

  Khi bạn học tiếng hoa thì Thành ngữ tiếng hoa là một chủ đề không nên làm ngơ . Để am hiểu hơn về văn hóa Trung Quốc và học tiếng hoa tốt hơn mọi người nên học nói đúng hơn là bắt buộc phải học Thành ngữ tiếng hoa , nó rất với lợi trong việc giao tiếp nhất là khi các bạn đang học tiếng hoa giao tiếp cơ bản hay học tiếng hoa giao tiếp cấp tốc. Nắm được những câu thành ngữ tiếng hoa phổ biến nhất sẽ giúp bạn tự tin giao tiếp mang người Hoa hơn, nói chuyện tự nhiên và tương đối dễ dàng . (vì người Hoa sử dụng thành ngữ phần lớn )

  ànbīngbúdòng
  1 Án binh bất động 按兵不动
  ānjiā lì yè
  2 An cư lập nghiệp 安家 立 业
  ānfènshǒujǐ
  3 An phận thủ thường 安分守己
  sìhǎi zhī nèi jiē xiōngdì
  4 Anh em bốn biển một nhà 四海 之 内 皆 兄弟
  jiā huǒ bú / bù qǐ yě huǒ bú / bù lái
  5 Anh em khinh trước, làng nước khinh sau 家 火 不 起 , 野 火 不 来
  xiōngdì rú shǒuzú shǒuzú zhī qíng
  6 Anh em như thể tay chân 兄弟 如 手足 ; 手足 之 情
  jǐn yī yè xíng / háng
  7 Áo gấm đi đêm 锦 衣 夜 行
  shí fàn bú / bù wàng zhòngtián rén
  8 Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi 食 饭 不 忘 种田 人
  bùgānbùjìng chī liǎo / le cháng / zhǎng mìng
  9 Ăn bẩn sông sâu 不干不净 、 吃 了 长 命
  xìn kǒu cí huáng
  10 Ăn bậy nói bạ 信 口 雌 黄
  Top of Form
  Bottom of Form
  hàoyùwùláo
  11 Ăn bơ làm biếng, hay ăn lười làm 好逸恶劳
  zhāobùbǎoxī
  12 Ăn bữa hôm lo bữa mai 朝不保夕
  yǒu zǎo mò / méi wǎn
  13 Ăn bữa sáng lần bữa tối 有 早 没 晚
  chī rén yī kǒu bào rén yī dǒu / dòu chī rén kāng pí bào rén huángjīn
  14 Ăn cám trả vàng 吃 人 一 口 , 报 人 一 斗 ; 吃 人 糠 皮 , 报 人 黄金
  shí shù hù shù
  15 Ăn cây nào rào cây ấy 食 树 护 树
  chīlì pá / bā wài
  16 Ăn cây táo rào cây sung (cây xoan ) 吃力 扒 外
  shí xū xì jiáo yán bì sān sī
  17 Ăn có nhai, nói có nghĩ 食 须 细 嚼 、 言 必 三 思
  xiǎnglè zài qián chīkǔ zài hòu
  18 Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau 享乐 在 前 、 吃苦 在 后
  bǎo shí zhōng rì wúsuǒshìshì
  19 Ăn cơm chúa, múa tối ngày 饱 食 终 日 、 无所事事
  jī tí bǎo fàn sān gān chūbīng qǐ gè dài / dà zǎo gǎn gè wǎn jí
  20 Ăn cơm gà gáy, cất binh nửa ngày; Ban ngày mải mốt đi chơi, tối lặn mặt trời đổ thóc vào say 鸡 啼 饱 饭 、 三 竿 出兵 ; 起 个 大 早 、 赶 个 晚 集
  chī yī jiā fàn guǎn wàn jiā shì
  21 Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng 吃 一 家 饭 、 管 万 家 事
  guòhéchāiqiáo
  22 Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván 过河拆桥
  hàoshì wú yuán huàishì yǒu fèn / fēn
  23 Ăn chẳng có khó đến thân 好事 无 缘 , 坏事 有 分
  zé shàn ér cóng
  24 Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn 择 善 而 从
  shǎo / shào bú / bù gèng / gēng shì
  25 Ăn chưa no, lo chưa tới 少 不 更 事
  Vẽ rắn thêm chân
  shí bú / bù jìng yán bú / bù tōng
  26 Ăn chưa sạch, bạch chưa thông 食 不 净 、 言 不 通
  dú shí dú shēng chuāng
  27 Ăn độc chốc mép 独 食 独 生 疮
  bènkǒuzhuōshé
  28 Ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời 笨口拙舌
  shàyǒujièshì wúzhōngshēngyǒu
  29 Ăn không nói có 煞有介事 、 无中生有
  bǎo shí zhōng rì bùláoérhuò wúsuǒshìshì fàn lái kāikǒu
  30 Ăn không ngồi rồi 饱 食 终 日 ; 不劳而获 ; 无所事事 ; 饭 来 开口
  Thầy bói xem voi
  bù yī cū shí
  31 Ăn lấy chắc, mặc lấy bền 布 衣 粗 实
  qǐgài tǎo ròu zòng
  32 Ăn mày đòi xôi gấc (ăn trực đòi bánh chưng) 乞丐 讨 肉 粽
  chī xián kǒu kě
  33 Ăn mặn khát nước 吃 咸 口 渴
  Top of Form
  Bottom of Form
  nìngkě hūn kǒu niàn fó mò jiāng / jiàng sù kǒu mà rén
  34 Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối 宁可 荤 口 念 佛 、 莫 将 素 口 骂 人
  yǐ yǎn hái / huán yǎn yǐ yá hái / huán yá
  35 Ăn miếng trả miếng 以 眼 还 眼 、 以 牙 还 牙
  chī yī wǎn zhōu zǒu sān lǐ lù
  36 Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng 吃 一 碗 粥 、 走 三 里 路
  bǎo nuǎn sī yín yù
  37 Ăn no dửng mỡ 饱 暖 思 淫 欲
  tiān lǐ liángxīn dàochù tōngxíng
  38 Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành 天 理 良心 、 到处 通行
  luò / lào / là pò fāng zhī qióngrén kǔ bǎo hàn bùzhī è hàn jī
  39 Ăn nhạt mới biết thương mèo 落 魄 方 知 穷人 苦 ; 饱 汉 不知 饿 汉 饥
  jìrénlíxià
  40 Ăn nhờ ở đậu 寄人篱下
  xiāshuō bā dào xiàng bì xū zào
  ) Ăn ốc nói mò; nhắm mắt nói mò 瞎说 八 道 ; 向 壁 虚 造
  chī liǎo / le bàozi dǎn
  42 Ăn phải gan báo (hùm) 吃 了 豹子 胆
  shí guǒ bú / bù wàng zhòng / zhǒng shù rén
  43 Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 食 果 不 忘 种 树 人
  xìnkǒukāihé xìn kǒu cí huáng húshuōbādào
  44 Ăn quàng nói bậy, ăn nói lung tung 信口开河 ; 信 口 雌 黄 ; 胡说八道
  jǐn yī yù shí
  45 Ăn sung mặc sướng 锦 衣 玉 食
  qūdǎchéngzhāo
  46 Ăn vụng đổ vạ cho mèo, vu oan giá họa 屈打成招
  shājīqúluǎn shā jī qǔ dàn
  47 Ăn xổi ở thì , mổ gà lấy trứng 杀鸡取卵 ; 杀 鸡 取 蛋
  huà jīng sān zhāngzuǐ cháng / zhǎng chóng yě cháng / zhǎng tuǐ
  48 Ba bà chín chuyện; tam sao thất bản 话 经 三 张嘴 , 长 虫 也 长 腿
  yuǎn qīn bùrú jìnlín
  49 Bà con xa không bằng láng giềng gần; Bán anh em xa mua láng giềng gần 远 亲 不如 近邻
  sāntóuliùbì
  50 Ba đầu sáu tay 三头六臂
  Thầy bói xem voi
  sān tóu duì àn sān miàn yī cí
  51 Ba mặt một lời 三 头 对 案 ; 三 面 一 词
  bié / biè yán zhī guò / guo zǎo
  52 Ba mươi chưa phải là tết 别 言 之 过 早
  sānshí liù jì cè zǒu wèi / wéi shàng jì cè
  53 Ba mươi sáu kế, kế chuồn là hơn 三十 六 计 ( 策 ) , 走 为 上 计 ( 策 )
  dài / dà tiān bái rì qīng tiān bái rì guāng tiān huà rì
  54 Ban ngày ban mặt 大 天 白 日 ; 青 天 白 日 ; 光 天 化 日
  mài rénqíng
  55 Ban ơn lấy lòng 卖 人情
  bànxìnbànyí
   

Chia sẻ trang này