Chống sét rudolf R-SPD452

Thảo luận trong 'Máy móc - Thiết bị' bắt đầu bởi thaominhstc, 12/9/18.

 1. thaominhstc

  thaominhstc New Member

  Công ty Thảo Minh- Nhà phân phối Rudolf

  Các sản phẩm Thảo Minh đang kinh doanh:

  NRE-3Z0-3Z0-0020-01

  MCT encapsulated 20/1A Class 3 3VA RE01

  NRE-3Z0-3Z0-0030-01

  MCT encapsulated 30/1A Class 3 3VA RE01

  NRE-3Z0-3Z0-0040-01

  MCT encapsulated 40/1A Class 3 3VA RE01

  NRE-3Z0-3Z0-0060-1

  MCT encapsulated 60/5A Class 3 3VA RE11

  NRE-3Z0-5Z0-0100-1

  MCT encapsulated 100/5A Class 3 5VA RE11

  NRE-1Z0-5Z0-0100-1

  MCT encapsulated 100/5A Class 1 5VA RE11

  NRE-3Z0-5Z0-0120-1

  MCT encapsulated 120/5A Class 3 5VA RE11

  NRE-1Z0-5Z0-0120-1

  MCT encapsulated 120/5A Class1 5VA RE11

  NRE-3Z0-5Z0-0150-1

  MCT encapsulated 150/5A Class3 5VA RE11

  NRE-1Z0-5Z0-0150-1

  MCT encapsulated 150/5A Class1 5VA RE11

  NRE-3Z0-5Z0-0200-3

  MCT encapsulated 200/5A Class3 5VA RE31

  NRE-1Z0-5Z0-0200-3

  MCT encapsulated 200/5A Class1 5VA RE31

  NRE-0Z5-3Z0-0200-3

  MCT encapsulated 200/5A Class0.5 3VA RE31

  NRE-3Z0-5Z0-0250-3

  MCT encapsulated 250/5A Class3 5VA RE31

  NRE-1Z0-5Z0-0250-3

  MCT encapsulated 250/5A Class1 5VA RE31

  NRE-0Z5-5Z0-0250-3

  MCT encapsulated 250/5A Class0.5 5VA RE31

  NRE-3Z0-5Z0-0300-3

  MCT encapsulated 300/5A Class3 5VA RE31

  NRE-1Z0-5Z0-0300-3

  MCT encapsulated 300/5A Class1 5VA RE31

  NRE-0Z5-5Z0-0300-3

  MCT encapsulated 300/5A Class0.5 5VA RE31

  NRE-3Z0-5Z0-0400-3

  MCT encapsulated 400/5A Class3 5VA RE31

  NRE-1Z0-5Z0-0400-3

  MCT encapsulated 400/5A Class1 5VA RE31

  NRE-1Z0-015-0400-3

  MCT encapsulated 400/5A Class1 15VA RE31

  NRE-0Z5-5Z0-0400-3

  MCT encapsulated 400/5A Class0.5 5VA RE31

  NRE-3Z0-5Z0-0500-5

  MCT encapsulated 500/5A Class3 5VA RE51

  NRE-1Z0-5Z0-0500-5

  MCT encapsulated 500/5A Class1 5VA RE51

  NRE-1Z0-015-0500-5

  MCT encapsulated 500/5A Class1 15VA RE51

  NRE-0Z5-5Z0-0500-6

  MCT encapsulated 500/5A Class0.5 5VA RE61

  NRE-1Z0-5Z0-0600-5

  MCT encapsulated 600/5A Class 1 5VA RE51

  NRE-1Z0-015-0600-5

  MCT encapsulated 600/5A Class 1 15VA RE51

  NRE-0Z5-5Z0-0600-5

  MCT encapsulated 600/5A Class 0.5 5VA RE51

  NRE-1Z0-5Z0-0800-5

  MCT encapsulated 800/5A Class 1 5VA RE51

  NRE-1Z0-015-0800-5

  MCT encapsulated 800/5A Class 1 15VA RE51

  NRE-0Z5-5Z0-0800-5

  MCT encapsulated 800/5A Class 0.5 5VA RE51

  NRE-1Z0-5Z0-1000-6

  MCT encapsulated 1000/5A Class 1 5VA RE61

  NRE-1Z0-015-1000-6

  MCT encapsulated 1000/5A Class 1 15VA RE61

  NRE-0Z5-5Z0-1000-6

  MCT encapsulated 1000/5A Class 0.5 5VA RE61

  NRE-1Z0-5Z0-1200-6

  MCT encapsulated 1200/5A Class 1 5VA RE61

  NRE-1Z0-015-1200-6

  MCT encapsulated 1200/5A Class 1 15VA RE61

  NRE-0Z5-5Z0-1200-6

  MCT encapsulated 1200/5A Class 0.5 5VA RE61

  NRE-1Z0-5Z0-1600-6

  MCT encapsulated 1600/5A Class 1 5VA RE61

  NRE-1Z0-015-1600-6

  MCT encapsulated 1600/5A Class 1 15VA RE61

  NRE-0Z5-5Z0-1600-6

  MCT encapsulated 1600/5A Class 0.5 5VA RE61

  NRE-1Z0-5Z0-2000-8

  MCT encapsulated 2000/5A Class 1 5VA RE81

  NRE-1Z0-015-2000-8

  MCT encapsulated 2000/5A Class 1 15VA RE81

  NRE-0Z5-5Z0-2000-8

  MCT encapsulated 2000/5A Class 0.5 5VA RE81

  NRE-0Z5-015-2000-8

  MCT encapsulated 2000/5A Class 0.5 15VA RE81

  NRE-1Z0-5Z0-2500-8

  MCT encapsulated 2500/5A Class 1 5VA RE81

  NRE-1Z0-015-2500-8

  MCT encapsulated 2500/5A Class 1 15VA RE81

  NRE-0Z5-5Z0-2500-8

  MCT encapsulated 2500/5A Class 0.5 5VA RE81

  NRE-0Z5-015-2500-8

  MCT encapsulated 2500/5A Class 0.5 15VA RE81

  NRE-1Z0-5Z0-3000-8

  MCT encapsulated 3000/5A Class 1 5VA RE81

  NRE-1Z0-015-3000-8

  MCT encapsulated 3000/5A Class 1 15VA RE81

  NRE-0Z5-5Z0-3000-8

  MCT encapsulated 3000/5A Class 0.5 5VA RE81

  NRE-0Z5-015-3000-8

  MCT encapsulated 3000/5A Class 0.5 15VA RE81

  NRE-1Z0-5Z0-3200-8

  MCT encapsulated 3200/5A Class 1 5VA RE81

  NRE-1Z0-015-3200-8

  MCT encapsulated 3200/5A Class 1 15VA RE81

  NRE-0Z5-5Z0-3200-8

  MCT encapsulated 3200/5A Class 0.5 5VA RE81

  NRE-0Z5-015-3200-8

  MCT encapsulated 3200/5A Class 0.5 15VA RE81

  NRM-3Z0-3Z0-0060-1

  MCT tape wound ring 60/5A Class 3.0 3VA SR1

  NRM-3Z0-5Z0-0100-1

  MCT tape wound ring 100/5A Class 3 5VA SR1

  NRM-1Z0-5Z0-0100-1

  MCT tape wound ring 100/5A Class 1.0 5VA SR1

  NRM-3Z0-5Z0-0150-1

  MCT tape wound ring 150/5A Class 3.0 5VA SR1

  NRM-1Z0-5Z0-0150-1

  MCT tape wound ring 150/5A Class 1.0 5VA SR1

  NRM-3Z0-5Z0-0200-2

  MCT tape wound ring 200/5A Class 3.0 5VA SR2

  NRM-1Z0-5Z0-0200-2

  MCT tape wound ring 200/5A Class 1.0 5VA SR2

  NRM-3Z0-5Z0-0250-2

  MCT tape wound ring 250/5A Class 3.0 5VA SR2

  NRM-1Z0-5Z0-0250-2

  MCT tape wound ring 250/5A Class 1.0 5VA SR2

  NRM-1Z0-015-0250-2

  MCT tape wound ring 250/5A Class 1.0 15VA SR2

  NRM-3Z0-5Z0-0300-2

  MCT tape wound ring 300/5A Class 3.0 5VA SR2

  NRM-1Z0-5Z0-0300-2

  MCT tape wound ring 300/5A Class 1.0 5VA SR2

  NRM-1Z0-015-0300-2

  MCT tape wound ring 300/5A Class 1.0 15VA SR2

  NRM-3Z0-5Z0-0400-4

  MCT tape wound ring 400/5A Class 3 5VA SR4

  NRM-1Z0-5Z0-0400-4

  MCT tape wound ring 400/5A Class 1.0 5VA SR4

  NRM-1Z0-015-0400-4

  MCT tape wound ring 400/5A Class 1.0 15VA SR4

  NRM-3Z0-5Z0-0500-4

  MCT tape wound ring 500/5A Class 3.0 5VA SR4

  NRM-1Z0-5Z0-0500-4

  MCT tape wound ring 500/5A Class 1.0 5VA SR4

  NRM-1Z0-015-0500-4

  MCT tape wound ring 500/5A Class 1.0 15VA SR4

  NRM-3Z0-5Z0-0600-4

  MCT tape wound ring 600/5A Class 3.0 5VA SR4

  NRM-1Z0-5Z0-0600-4

  MCT tape wound ring 600/5A Class 1.0 5VA SR4

  NRM-1Z0-015-0600-4

  MCT tape wound ring 600/5A Class 1.0 15VA SR4

  NRM-3Z0-5Z0-0800-5

  MCT tape wound ring 800/5A Class 3.0 5VA SR5

  NRM-1Z0-5Z0-0800-5

  MCT tape wound ring 800/5A Class 1.0 5VA SR5

  NRM-1Z0-015-0800-5

  MCT tape wound ring 800/5A Class 1.0 15VA SR5

  NRM-3Z0-5Z0-1000-6

  MCT tape wound ring 1000/5A Class 3.0 5VA SR6

  NRM-1Z0-5Z0-1000-6

  MCT tape wound ring 1000/5A Class 1.0 5VA SR6

  NRM-1Z0-015-1000-6

  MCT tape wound ring 1000/5A Class 1.0 15VA SR6

  NRM-3Z0-5Z0-1200-6

  MCT tape wound ring 1200/5A Class 3.0 5VA SR6

  NRM-1Z0-5Z0-1200-6

  MCT tape wound ring 1200/5A Class 1.0 5VA SR6

  NRM-0Z5-015-1200-6

  MCT tape wound ring 1200/5A Class 0.5 15VA SR6

  NRM-3Z0-5Z0-1600-6

  MCT tape wound ring 1600/5A Class 3.0 5VA SR6

  NRM-1Z0-5Z0-1600-6

  MCT tape wound ring 1600/5A Class 1.0 5VA SR6

  NRM-1Z0-015-1600-6

  MCT tape wound ring 1600/5A Class 1 15VA SR6

  NRM-3Z0-5Z0-2000-7

  MCT tape wound ring 2000/5A Class 3.0 5VA SR7

  NRM-1Z0-5Z0-2000-7

  MCT tape wound ring 2000/5A Class 1.0 5VA SR7

  NRM-1Z0-015-2000-7

  MCT tape wound ring 2000/5A Class 1 15VA SR7

  NRM-3Z0-5Z0-2500-8

  MCT tape wound ring 2500/5A Class 3.0 5VA SR8

  NRM-1Z0-5Z0-2500-8

  MCT tape wound ring 2500/5A Class 1.0 5VA SR8

  NRM-1Z0-015-2500-8

  MCT tape wound ring 2500/5A Class 1 15VA SR8

  NRM-3Z0-5Z0-3000-9

  MCT tape wound ring 3000/5A Class 3.0 5VA SR9

  NRM-1Z0-5Z0-3000-9

  MCT tape wound ring 3000/5A Class 1.0 5VA SR9

  NRM-1Z0-015-3000-9

  MCT tape wound ring 3000/5A Class 1 15VA SR9

  NRM-3Z0-5Z0-4000-A

  MCT tape wound ring 4000/5A Class 3.0 5VA SR10

  NRM-1Z0-5Z0-4000-A

  MCT tape wound ring 4000/5A Class 1.0 5VA SR10

  NRM-1Z0-015-4000-A

  MCT tape wound ring 4000/5A Class 1 15VA SR10

  NRP-S05-015-0100-1

  PCT tape wound ring 100/5A Class 5P5 15VA

  NRP-S05-015-0150-1

  PCT tape wound ring 150/5A Class 5P5 15VA

  NRP-S05-020-0200-2

  PCT tape wound ring 200/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-020-0250-2

  PCT tape wound ring 250/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-020-0300-2

  PCT tape wound ring 300/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-0300-2

  PCT tape wound ring 300/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S05-020-0400-3

  PCT tape wound ring 400/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-0400-4

  PCT tape wound ring 400/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S05-020-0500-4

  PCT tape wound ring 500/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-0500-4

  PCT tape wound ring 500/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S05-020-0600-4

  PCT tape wound ring 600/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-0600-4

  PCT tape wound ring 600/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S05-020-0800-5

  PCT tape wound ring 800/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-0800-5

  PCT tape wound ring 800/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S05-020-1000-6

  PCT tape wound ring 1000/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-1000-6

  PCT tape wound ring 1000/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S05-020-1200-6

  PCT tape wound ring 1200/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-1200-6

  PCT tape wound ring 1200/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S05-020-1600-6

  PCT tape wound ring 1600/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-1600-6

  PCT tape wound ring 1600/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S05-020-2000-7

  PCT tape wound ring 2000/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-2000-7

  PCT tape wound ring 2000/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S05-020-2500-8

  PCT tape wound ring 2500/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-2500-8

  PCT tape wound ring 2500/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S05-020-3000-9

  PCT tape wound ring 3000/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-3000-9

  PCT tape wound ring 3000/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S05-020-4000-A

  PCT tape wound ring 4000/5A Class 5P5 20VA

  NRP-S05-030-4000-A

  PCT tape wound ring 4000/5A Class 5P5 30VA

  NRP-S10-7Z5-0100-1

  PCT tape wound ring 100/5A Class 5P10 7.5VA

  NRP-S10-7Z5-0150-1

  PCT tape wound ring 150/5A Class 5P10 7.5VA

  NRP-S10-015-0150-1

  PCT tape wound ring 150/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-015-0200-2

  PCT tape wound ring 200/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-0200-2

  PCT tape wound ring 200/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-020-0250-2

  PCT tape wound ring 250/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-015-0250-2

  PCT tape wound ring 250/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-015-0300-2

  PCT tape wound ring 300/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-0300-2

  PCT tape wound ring 300/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-015-0400-3

  PCT tape wound ring 400/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-0400-3

  PCT tape wound ring 400/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-015-0500-4

  PCT tape wound ring 500/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-0500-4

  PCT tape wound ring 500/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-015-0600-4

  PCT tape wound ring 600/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-0600-4

  PCT tape wound ring 600/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-015-0800-5

  PCT tape wound ring 800/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-0800-5

  PCT tape wound ring 800/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-030-0800-5

  PCT tape wound ring 800/5A Class 5P10 30VA

  NRP-S10-015-1000-6

  PCT tape wound ring 1000/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-1000-6

  PCT tape wound ring 1000/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-030-1000-6

  PCT tape wound ring 1000/5A Class 5P10 30VA

  NRP-S10-015-1200-6

  PCT tape wound ring 1200/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-1200-6

  PCT tape wound ring 1200/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-030-1200-6

  PCT tape wound ring 1200/5A Class 5P10 30VA

  NRP-S10-015-1600-6

  PCT tape wound ring 1600/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-1600-6

  PCT tape wound ring 1600/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-030-1600-6

  PCT tape wound ring 1600/5A Class 5P10 30VA

  NRP-S10-015-2000-6S

  PCT tape wound ring 2000/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-2000-6S

  PCT tape wound ring 2000/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-015-2500-8

  PCT tape wound ring 2500/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-2500-8

  PCT tape wound ring 2500/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-030-2500-8

  PCT tape wound ring 2500/5A Class 5P10 30VA

  NRP-S10-015-3000-9

  PCT tape wound ring 3000/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-3000-9

  PCT tape wound ring 3000/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-030-3000-9

  PCT tape wound ring 3000/5A Class 5P10 30VA

  NRP-S10-015-4000-A

  PCT tape wound ring 4000/5A Class 5P10 15VA

  NRP-S10-020-4000-A

  PCT tape wound ring 4000/5A Class 5P10 20VA

  NRP-S10-030-4000-A

  PCT tape wound ring 4000/5A Class 5P10 30VA

  R-DPA96A

  Basic unit DPA96

  R-DPA96A1

  Basic unit DPA96A1

  R-MODULE 1

  2 pulse output for energy metering

  R-MODULE 2

  2 pulse output for energy metering & individual harmonics

  R-MODULE 3

  Communication RS485 (JBUS/MODBUS RTU)

  R-MODULE 3+6

  2 analogue output 0/4-20mA

  R-MODULE 4

  2 input & 2output for alarm/control command

  R-MODULE 5

  Communication RS485 (PROFIBUS DB)

  R-MODULE 7

  Memory for DPA96A

  S-48250205

  RS485 PROFIBUS DP Communication

  S-48250203

  Ethernet communication

  S-48250204

  Ethernet communication + RS485 gateway JBUS/MODBUS

  S-48250206

  Temperature inputs

  S-48250089

  Accessories IP65 protection cover

  S-48350088

  Accessories Panel mounting kit for 144 x 96mm cutout

  R-MYRA-300-3W-****

  Digital kWh meter 3P3W ****/5A without pluse output

  R-MYRA-300-3W-P-****

  Digital kWh meter 3P3W + Pulse ****/5A

  R-MYRA-300-****

  Digital kWh meter 3P4W ****/5A without pluse output

  R-MYRA-300-P-****

  Digital kWh meter 3P4W + Pulse ****/5A

  R-MYRA-300-SP-***

  Digital kWh meter SinglepPhase Without Pulse Output ****/5A

  R-MYA-300-SP-P-***

  Digital kWh meter SinglepPhase C/W Pulse Output ****/5A

  R-OCM31-M

  Over-Current Protection Relay 1c/o 2-6A 220VAC

  R-EFM1-M

  Earth Fault Protection Relay 1c/o 0.1-2A 220VAC

  R-OCM32-M

  Over-Current Protection Relay 2 c/o 2-6A 220VAC

  R-SPD10011S

  Rudolf SPD Monoblock+signal

  R-SPD10013S

  Rudolf SPD Monoblock+signal

  R-SPD2011

  Rudolf SPD 1P 20kA 230VAC Monoblock

  R-SPD202

  Rudolf SPD 1P+N 20kA 230VAC Monoblock

  R-SPD204S

  Rudolf SPD 3P+N 20kA 400VAC Monoblock+signal

  R-SPD4511

  Rudolf SPD 1P 40kA 230VAC Monoblock

  R-SPD452

  Rudolf SPD 1P+N 40kA 230VAC Monoblock

  R-SPD454S

  Rudolf SPD 3P+N 40kA 400VAC Monoblock + signal

  R-SPD6511

  Rudolf SPD 1P 65kA 230VAC Monoblock

  R-SPD652

  Rudolf SPD 1P+N 65kA 230VAC Monoblock

  R-SPD654S

  Rudolf SPD 3P+N 65kA 400VAC Monoblock + signal

  R-PR500

  Combined Overcurrent / Earth Fault Relay

  R-PR550

  Combined Overcurrent / Earth Fault Relay & Voltage Monitoring

  BR-ELRP48 V3-F

  Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 115VAC

  BR-ELRP48 V3-M

  Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 230VAC

  BR-ELRP48 V3-N

  Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 415VAC

  BR-ELRP48 V10-F

  Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 115VAC

  BR-ELRP48 V10-M

  Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 230VAC

  BR-ELRP48 V10-N

  Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 415VAC

  BR-ELRP48 V30-F

  Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 115VAC

  BR-ELRP48 V30-FD

  Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 115VDC

  BR-ELRP48 V30-M

  Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 230VAC

  BR-ELRP48 V30-N

  Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 415VAC

  BR-ELRM-10V

  Earth Leakage Relay Adj up to 10A Time Delay Upto 0.5Sec 230V

  BR-ELRM-30V-F

  Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 115V

  BR-ELRM-30V-M

  Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 230V

  BR-ELRM-30V-N

  Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 415V

  BR-ELRM44V-10

  Earth Leakage Relay Adj up to 10A Time Delay Upto 10Sec 115/230V

  BR-ELRM44V-30

  Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 115/230V

  BR-ELRM44V-30-B

  Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 24V

  BR-ELRM44V-30-N

  Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 415V

  BR-ELRM44V-30-FD

  Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 12-125VDC

  BR-ELRM44 V3-F

  Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 115VAC

  BR-ELRM44 V3-M

  Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 230VAC

  BR-ELRM44 V3-N

  Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 415VAC

  BR-ELRM44 V10-F

  Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 115VAC

  BR-ELRM44 V10-FD

  Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 115VDC

  BR-ELRM44 V10-M

  Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 230VAC

  BR-ELRM44 V10-N

  Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 415VAC

  BR-ELRM44 V30-F

  Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 115VAC

  BR-ELRM44 V30-M

  Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 230VAC

  BR-ELRM44 V30-N

  Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 415VAC

  R-ZCT035

  35mm

  R-ZCT070

  70mm

  R-ZCT120

  120mm

  R-ZCT210

  210mm

  RTB-TEST BLOCK

  Bakerite cover rear connection

  RTB-TEST BLOCK-FT

  Bakerite cover front connection

  RTB-TEST BLOCK-FTT

  Transparent cover front connection

  RTB-PILOT LIGHT

  Metering Pilot Light 12mm

  RTB-ENCLOSURE-3P

  Enclosure 3P

  MXPRC/S

  Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P3W

  MXPRC/S-4W

  Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P4W

  MXPRC

  Phase Failure, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P3W

  MXPRC-4W

  Phase Failure, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P4W

  MXPRT

  Phase Failure/Sequence and Under Voltage plus Time Delay 3P3W

  MXPRT-4W

  Phase Failure/Sequence and Under Voltage plus Time Delay 3P4W

  MXPRF

  Phase Failure/Sequence and Under Voltage 3P3W

  MXPRF-4W

  Phase Failure/Sequence and Under Voltage 3P4W

  MXPRC/S/RD

  Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Restart Delay

  MXPUVR/F/RD

  Timed Under Voltage with Restart Delay

  45080

  Phase Sequence/Failure plus Time Delay

  45081

  Phase Sequence/Failure and Under Voltage Relay

  45PSR

  Phase Sequence Relay

  45085

  3 Phase Under/Over Voltage Relay plus Time Delay 3P3W

  45085-4W

  3 Phase Under/Over Voltage Relay plus Time Delay 3P4W

  70PCVR

  3 Phase Under/Over Voltage Relay 3P3W

  70PCVR-4W

  3 Phase Under/Over Voltage Relay 3P4W

  45PUVR

  3 Phase Under Voltage Relay 3P3W

  45PUVR-4W

  3 Phase Under Voltage Relay 3P4W

  45POVR

  3 Phase Over Voltage Relay 3P3W

  45POVR-4W

  3 Phase Over Voltage Relay 3P4W

  45095

  Phase Asymmetry/Failure Relay

  70PUCR

  3 Phase Under Current Relay

  70POCR

  3 Phase Over Current Relay

  M1SMT

  Multi Function, Multi Time Range Timer (6 Functions)

  M1MFT

  Multi Function, Multi Time Range Timer (4 Functions)

  M1MFM

  Multi Function, Multi Voltage Timer

  M3MFT

  Multi Function, Multi Time Range Timer (4 Functions)

  M1EDO

  Delay On Energisation

  M1ESDO

  Delay On Operate - Solid State

  M1DOM

  Delay On Energisation - Supply Initiated

  M1ESW

  Delay Off

  M1EDF

  True Delay Off (Delay On Release)

  M1EYD

  Star Delta Start Timer

  M1EYD/2

  Star Delta Start Timer

  M1ESF

  Symmetrical Off/On Recycling

  M1ESN

  Symmetrical On/Off Recycling

  M1EFL

  Symmetrical Recycler (Flasher)

  M1ESFL

  Symmetrical Recycler (Flasher) - Solid State

  MXCVR

  Single Phase, Under and Over Voltage plus Time Delay

  45UVR

  Under Voltage Relay

  45OVR

  Over Voltage Relay

  45051

  Under/Over Voltage Relay plus Time Delay

  B1CVR

  Under/Over Voltage Relay plus Time Delay

  70CVR

  Under/Over Voltage Relay

  45050

  Voltage Relay

  B1UVR

  Under Voltage Relay

  B1OVR

  Over Voltage Relay

  45UCR

  Under Current Relay

  45OCR

  Over Current Relay

  45150

  Current Relay - Adjustable Trip Level

  45UFR

  Under Frequency Relay

  45OFR

  Over Frequency Relay

  70SCRD

  Synchronizing Check Relay

  70SCRL

  Synchronizing Check Relay

  70RPR-3W

  Reverse Power Relay 3P3W

  70RPR-4W

  Reverse Power Relay 3P4W

  BHRM AC

  Hour Run Meter AC

  BHRM DC

  Hour Run Meter DC

  Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

  Công ty TNHH THẢO MINH

  Trụ sở chính : 69 Tân Xuân, P8, Q.Tân Bình, TP.HCM

  Tel.: : 028. 3869.1626 . Fax: 028.62677274

  Hotline : 0938 141 345

  Email : info@thaominhstc.com

  www.thaominhstc.com
   

Chia sẻ trang này