Permalink for Post #9

Chủ đề: [Hỏi - Trao đổi] Dòng điều hòa trung tâm LG Multi V 5 của hãng LG?