toanhery's Recent Activity

  1. toanhery đã trả lời vào chủ đề Chọn TV 4K nào ngon để coi bóng đá sướng cả năm đây ?.

    Ai mà máu bóng đá thì nên chọn con 4K UK6100 có chế độ Football riêng đi , bao hình ảnh và âm thanh phê ... mà có 2 kích thước 55" và...

    12/3/19