oisusu's Recent Activity

  1. oisusu đã trả lời vào chủ đề LG đang khuyến mại chấn động: MUA 1 TV ĐƯỢC 2 TV.

    Bây giờ từ TV cho đến màn hình máy tình thì đi đâu cũng thấy LG là ngon nhất

    25/9/18 lúc 15:37
  2. oisusu đã trả lời vào chủ đề LG đang khuyến mại chấn động: MUA 1 TV ĐƯỢC 2 TV.

    Cả nhà xem qua caí clip này nè hay lắm , "bộ đôi đỉnh" Quang Hải U23 và TV LG OLED: [MEDIA]

    19/9/18 lúc 15:14