jojogi's Recent Activity

  1. jojogi đã trả lời vào chủ đề Đang dự tính mua TV OLED. Chọn LG, Sony hay Panasonic?.

    2 con C7 C8 thì quá hợp lý rồi. Nếu điều kiện bác du giả thì tậu luôn con OLED E8 của LG luôn, con này thiết kế xuất sắc, công nghệ siêu...

    10/10/18 lúc 06:07